Armina Market Logo

KURUMSAL »  Değerlerimiz

Müşteriler, Çalışanlar ve Tedarikçiler ile sevgi, saygı ve güven temellerine dayalı pozitif ilişkiler kurmak
 
Müşteri Odaklı Olmak
 
Dürüst ve Şeffaf olmak
 
Toplumsal Sosyal Sorumluluk Projelerini desteklemek
 
Tüketici Haklarının korunmasını desteklemek ve bu haklara saygı göstermek
 
Sürekli Gelişim ve Yenilikçiliği teşvik etmek,