Armina Market Logo

İNSAN KAYNAKLARI »  İK Politikalarımız

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARIMIZ
 
Hedefimiz , Armina ' nın , Rekabet edebilme yeteneklerini Geliştirmek A.Ş. Vizyonumuz Çerçevesinde oluşturduğumuz İnsan Kaynakları Politikamız Çerçevesinde şirketimizin Stratejik planı A.Ş. hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak , bu Gucun tr Verimli sekılde değerlendirilmesini devamlılığını sağlamaktır ettik . Bu kapsamda
 
Çalışanlarımızın motivasyonlarını A.Ş. ARMİNA'ya bağlılıklarını ön Planda tutmak
 
Çalışanlarımıza Sürekli Eğitim ziyaretinde kendini Geliştirme olanakları sağlamak
 
Çalışanlarımız tıklayın kariyer Planlaması yaparak verimliliklerini en Üst düzeye çıkarmak
 
Çalışanlarımız Arasında fırsat eşitliği yaratmak, 
 
Çalışanlarımız tıklayınız şeffaf ziyaretinde kamu Bir Yönetim politikası izlemek,
 
Çalışanlarımızın , Maddi manevi haklarının korunmasını ziyaretinde gözetmek
 
İnsan Kaynakları Politikamızı Sürekli Gözden geçirmek , Geliştirmek Temel ilkelerimizdir ettik güncellemek .